Hirvi

Pitkänmatkanjuoksu alkaa ensimmäisestä askeleesta

VIESTINNÄN STRATEGIAN KONSULTOINTI

Meille viestintä on pitkänmatkanjuoksua, joka perustuu aina mieluummin ennakointiin kuin reagointiin. Kun määrittelemme yhdessä viestinnän tavoitteet ja käytämme hyväksi havaittuja menetelmiä ja mittareita, saamme viestisi erottumaan ja herättämään toivotun tunteen vastaanottajassa.

Teemme viestinnän ketterät strategiat, pidämme viestinnän ja kameralle esiintymisen koulutuksia, sparraamme muutosviestintätilanteissa ja olemme tukena, kun kriisiviestinnälle on tarvetta.

VIESTINNÄN STRATEGIAT

Viestintästrategian suunnittelussa määrittelemme viestinnän tavoitteet, sisällöt, kanavat, menetelmät ja mittarit. Seuraamme sisältösuunnitelman menestystä ja optimoimme suunnitelmaa mittausdatan pohjalta.

KEVYT VIESTINTÄSUUNNITELMA

Maailmaa ei tarvitse saada aina valmiiksi kerrallaan. Voimme aloittaa myös yksittäisestä projektista, josta viestimällä saamme äänenne kuuluviin ja viestinne liitämään.

VIESTINTÄKOULUTUS

Viestinnän valmennus ja viestintäkoulutukset räätälöidään aina tarpeen mukaan. Siinä missä johtoa voidaan sparrata esiintymistaidossa tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa, esimerkiksi myyjille suunnattu viestintävalmennus voi keskittyä teknisempiin yksityiskohtiin – esimerkiksi tuotteen tai palvelun virtuaaliesittelyyn.

Muutosviestintä

Muutostilanteissa johdolta vaaditaan kykyä viestiä johdonmukaisesti, läpinäkyvästi ja suunnitelmallisesti muutoksen eri vaiheissa. Autamme muutosviestinnässä kokonaisvaltaisesti: sisällön, aikataulujen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.