Northern Air

Lähtötilanne

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) -hankkeessa maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat kootaan yhteen luomaan jotain enemmän kuin osiensa summaa. KRIPA-hankkeessa syntyi Pohjois-Pohjanmaan ainutlaatuinen residenssiverkosto Northern AiR, jonka oli lähdettävä kertomaan itsestään rohkeasti: visiona on olla taiteen uusi portti pohjoiseen.

Näin teimme

Koulutimme hankkeen toteuttajia (Iin kunta, Raahen kaupunki, Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry) viestintästrategian ja -suunnitelman luomisessa hankkeelle ja sen tuloksena syntyvälle residenssiverkostolle. Toimivan viestinnän työkalun suuntaviivat syntyivät keskustelun ja napakan työpajatyöskentelyn keinoin yhdessä ja keskittymällä hanketoteuttajien omiin vahvuuksiin.

Tuloksia

Lopputuloksena hanketoteuttajat ovat luoneet koulutuksissa tehokkaan, arjen tekemistä ohjaavan viestintäsuunnitelman. Koulutuksissa lomassa myös itse Northern AiR -residenssiverkoston luonnetta ja viestejä muotoiltiin tarkoiksi ja tiukiksi.

Hanketoimijat ja Northern AiR -verkosto ovat käynnistänyt viestintää reippaasti ja rohkeasti saaden myös medianäkyvyyttä.