OSAO

Lähtötilanne

Koulutuskuntayhtymä OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAOlla on yli 3 000 työnantajakumppania ja 8 500 opiskelijaa. OSAO tarjoaa ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaaren – kaikille ikäryhmille.

Näin teimme

Olemme toimineet OSAOn markkinoinnin ja viestinnän strategisena kumppanina vuodesta 2001.

Suomen vetovoimaisin monialainen ammattiopisto OSAO halusi uudistaa brändinsä, koska toiminta ja toimintaympäristö olivat suuresti muuttuneet.

Varsinaista brändityötä edelsi muutosviestinnän strategiatyö. OSAOn kanssa tehdyn workshop-työskentelyn tuloksena syntyi
strategia ja viestintäsuunnitelma, joilla määriteltiin uudelleen OSAOta ja vastattiin ammatillisen koulutuksen muutoksen
viestintähaasteisiin.

Ajallisesti limittäin brändityön kanssa kulki OSAOn nimiprojekti, jossa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja OSAO tiivistettiin muotoon Koulutuskuntayhtymä OSAO (Educational Consortium OSAO).

OSAO tarjoaa koulutusta kaikille peruskoulun käyneille. Jatkuva haku vuoden ympäri on toinen suuri muutos. Slogan ja viestinnän konsepti ”Kaikki on mahdollista” vastaa tähän muutokseen.

Asiantuntijahaastattelut, opiskelijoiden kertomukset, natiiviartikkelit, hankeviestintä, videotuotannot ovat asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä tekemiämme jatkuvia viestinnän toimia.

Tuloksia

OSAO on Suomen vetovoimaisin suuri ammatillinen kouluttaja. OSAO kuuluu ja näkyy toiminta-alueellaan vahvasti ja OSAO on ottanut merkittävän rooli valtakunnallisena ammatillisen koulutuksen asiantuntijana.